kintsugi

De duw in de rug om structureel uit (kans)armoede te stappen.

onze visie

Op een laagdrempelige wijze willen we in contact komen, via bestaande hulpverleningsinstanties of VZW’s, met mensen die een duw in de juiste richting kunnen gebruiken om zo in hun leven een structurele verandering te kunnen waarmaken. Wij willen dit duwtje zijn om dit mogelijk te maken.

onze missie

VZW Kintsugi wil op een laagdrempelige wijze mensen structureel helpen om hun leven (terug) op rails te krijgen en er zo voor te zorgen dat men uit de armoede geraakt.

onze weldoeners

Ontdek de structurele sponsors die ons ondersteunen en het mogelijk maken om structurele duwtjes in de rug te geven.